групи гасіння

Пожежна команда міста Боргентрайх складається з наступних підрозділів: